Looiersweg 1 :: 5131 BE Alphen NB :: 013-5082848 :: info@koolslmb.nl

aardappeldemodag

Op woensdag 22 augustus vindt de aardappeldemodag in Westmaas plaats.

Reesink toont dan de Kuhn, Rauch en Knoche machines op standnr. 185.

Zie hier voor bijgevoegde flyer: Flyer aardappeldemodag 22082018